ජපානයේ රැකියාවට / පදිංචියට ලාංකිකයන්ට අවස්ථාව

ජපානයේ රැකියා අවස්ථා මෙන්ම පුරවැසි භාවය අයදුම් කිරීමටද ලාංකික වෘත්තිකයින්ට අවස්ථාව හිමිව තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.

2450

ආසාදිතයන්

1980

සුවය ලැබූ

459

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.