ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ පරිශ්‍රයට විශේෂ ආරක්ෂාවක්

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති පෙත්සම් විභාගයට ගැනෙන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සංකීරණ ආශ්‍රීතව විශේෂ පොලිස් ආරක්ෂාවක් යොදවා තිබෙනවා.
පෙත්සම් විභාගය ආරම්භවීමට පෙර සිටයි මෙම විශේෂ ආරක්ෂාව ලබාදී ඇත්තේ.
මේ වන විටත් පෙත්සම් වලට සම්බන්ධ පාර්ශව රැසක නියෝජිතයින් හා මාධ්‍යවේදීන් රැසක්ද එම පරිශ්‍රයේ රැදී සිටිනවා.