පාර්ලිමේන්තුව හෙට කැදවා බහුතරය පෙන්නනවා / රනිල්

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අද ලබාදුන් නියෝගය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගයන ජනතාව ලද ජයග්‍රහණයක් බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.
අද පස්වරුවේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් වික්‍රමසිංහ මහතා සදහන් කළේ ඒ අනුව යළි මෙරට තුල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.
මේ අතර හෙට දිනයේදී පාර්ලිමේන්තුව කැදවන අතරම එහිදී බහුතරය තහවුරු කරන බවද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කළා.