වසන්ත සේනානායක පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන වීමට යයි

පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය සෙවීමේ ජන්දයක් පැවැත්වෙන්නේ නම් එහිදී ස්වාධීනව කටයුතු කරන බව අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායක මහතා පවසනවා.
ඔහු මේ බව සදහන් කර ඇත්තේ බි බී සී සිංහල සේවයට අදහස් දක්වමින්.
ඒ අනුව කිසිදු පාර්ශවයකට පක්ෂව හෝ විපක්ෂව කටයුතු නොකිරීමටයි වසන්ත සේනානායක මහතා තීරණය කර ඇත්තේ.