වසන්ත සේනානායක යලි හැරෙයි / ඇමති ධූරයත් එපාලු

නව ආණ්ඩුවේ තමන් දරන අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් වන බව අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායක මහතා පවසනවා.
ඔහු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ බහුතරයක් ආණ්ඩුවට නොමැති බව තහවුරු වීම සමග තමන් මෙම තීරණය ගත් බවයි.
ඒ අනුව ඔහු යළිත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එක්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.