අගමැතිට එරෙහි මන්ත්‍රී අත්සන් 122ක ලේඛනයක් කතානායකට

නව ආග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය නොමැති බව දන්වමින් මන්ත්‍රීවරුන් 122 නකුගේ අත්සන් සහිත ලේඛනයක් කතානායකවරයා වෙත භාරදී තිබෙනවා.
මීට සුලු මොහොතකට පෙර එම ලේඛනය කතානායකවරයා වෙත භාරදුන් බවයි විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සදහන් කළේ.