විශ්වාසභංගයේ තීරණය කතානායක ජනපතිට යවයි

අද පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැති විශ්වාසභංග යෝජනා ජන්ද විමසීමෙන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව පරාජයට පත්වූ බවට අදාළ නිල ලේඛන ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමුකරන බව කතානායක කාර්යාලය පවසනවා.
ඒ අනුව ඉදිරි පියවර ගැනීමට නියමිත බවයි කතානායක කාර්යාලය නිවේදනය කර ඇත්තේ.

මෙහිදී ඊට අදාළව ඉදිරිපත්වූ මන්ත්‍රී අත්සන් 112ක ලේඛනයද කතානායකවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමුකර තිබෙනවා.