නව අගමැතිවරයෙක් පත් කරන තෙක් අගමැති මහින්දයි / කැබිනට් ප්‍රකාශක

පාර්ලිමේන්තුවේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයාගේ දැනුම්දීම ලැබුණු පසු ජනාධිපතිවරයා ඊට අදාළව ව්‍යවස්ථානුකූලව පියවර ගනු ඇති බව කැබිනට් සම ප්‍රකාශක අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළේ කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.ජනාධිපතිවරයා ගැසට් නිවේදනයකින් නව අගමැතිවරයකු පත් කරන තෙක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති ධූරය දරනු ඇති බවද ඔහු මෙහිදී කියා සිටියා.