අගමැති මහින්දගෙන් හෙට විශේෂ ප්‍රකාශයක්

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හෙට පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා කියා සිටියේ හෙට පෙරවරුවේ මෙම ප්‍රකාශය සිදුකිරීමට නියමිත බවයි.