කතානායක හා පක්ෂ නායක හමුව ගැන ජනපති මාධ්‍ය ඒකකය කියයි

ජනාධිපතිවරයා , කතානායකවරයා හා එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ නායකයින් අතර පැවැති සාකච්ජාවේ තීරණ පිළිබද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
මේ එම නිවේදනයයි.