එජාප නායක රනිල් ජනපතිගේ පක්ෂ නායක රැස්වීමට

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන පක්ෂනායක රැස්වීම සදහා හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාද සහභාගීව සිටිනවා.
ඒ අනුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී මෙම සාකච්ජාව පැවැත්වෙන අතර ඊට දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයක නායකයින්ද සම්බන්ධවී සිටිනවා.