දැවැන්ත ආගාධයක් වෙනස් කළ මිනිස්සු

දැවැන්ත ආගාධයක් ලොව සුපිරිතම හෝටලයක් බවට පත්වූ වගක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ ඒ පිළිබදයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න