දැවැන්ත ආගාධයක් වෙනස් කළ මිනිස්සු

දැවැන්ත ආගාධයක් ලොව සුපිරිතම හෝටලයක් බවට පත්වූ වගක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ ඒ පිළිබදයි.

2450

ආසාදිතයන්

1980

සුවය ලැබූ

459

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.