තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා ෆේස් බුක් බිද වැටෙයි

ලොව පුරා ෆේස් බුක් සමාජ ජාලය මේ වන විට අක්‍රීයවී තිබෙනවා.
ඒ තාක්ෂණික දෝෂයක් සමගයි.
කඩිනමින් එය යථා තත්ත්වයට පත් කරන බව ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ෆේස් බුක් සමාගම සදහන් කළා.