ජනපති / කතානායක සාකච්ජාවේ තීරණය මෙන්න

පවත්නා දේශපාලන අර්බුධයට අදාළ විසදුමකට එළඹීම සදහා හෙට දිනයේදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ හා දෙමල සන්ධානය සමග සාකච්ජාවක් පැවැත්වීමට ජනාධිපතිවරයා එකගතාවය පල කර තිබෙනවා.
ඒ අද පස්වරුවේ කතානායකවරයා සමග පැවැත්වූ සාකච්ජාවෙන් පසුවයි.
ඒ අනුව හෙට දිනයේදී ජනාධිපතිවරයා එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ නායකයින් සමග හා දෙමල සන්ධානය සමග මීට අදාළ සාකච්ජා 2ක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.