ගෝඨාභයට එරෙහි නඩුව ජනවාරි 22 සිට අඛණ්ඩව විභාගයට

රුපියල් මිලියන 49 ක් අවභාවිතා කිරිම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහි  නඩුව ජනවාරි 22 වැනි දා සිට දිනපතා විභාග කිරිමට කොළඹ ත්‍රිපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල අද තීන්දු කළා.

ඩී.ඒ.රාජපක්ෂ අනුස්මරණ කෞතුකාගාරය ඉදිකිරිමේ දී  මෙම අවභාවිතය සිදුව ඇති බවට වන චෝදනා මතයි මෙම නඩුව පවරා ඇත්තේ.