ලංකාවෙන් අහසට යන පළමු චන්ද්‍රිකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කිරීම 2020 වසරේදී සිදුකිරීමට නියමිතයි. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න