ඉන්දුනීසියා සුනාමියෙන් 439ක් මරුට / අවධානම තවදුරටත්

ඉන්දුනීසියාවට බලපෑ සුනාමි තත්ත්වය හේතුවෙන් මිය ගිය ගණන 439 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.
එරට රජය නිවේදනය කළේ අතුරුදන්වූවන් විශාල ප්‍රමාණයක් සිටින බැවින් මරණ ප්‍රමාණයද තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බවයි.
එරට ක්‍රැකටෝවා ගිනි කන්ද පිපිරීම සමග මුහුදේ සිදුවූ නායයාමක් සමග මෙම සුනාමි තත්ත්වය හටගනු ලැබුවා.
එය මෙම වසර තුල ඉන්දුනීසියාවට බලපෑ දෙවන සුනාමි තත්ත්වයයි.
මෙම සුනාමි තත්ත්වය හටගන්නා අවස්ථාවේදීත් එරට සුනාමි අනතුරු ඇගවීමේ පද්ධති කිහිපයෙන් සීමිත ප්‍රමාණයක් පමණයි සක්‍රීයවී තිබුණේ.
ඒ අනුව මෙම ගිනි කදු පිපිරීමෙන් විනාඩි කිහිපයකට පසු සුනාමි තත්ත්වය ප්‍රධාන සංචාරක කලාප 4කට බලපා තිබුණා.
එහිදී සංගීත ප්‍රසංගයක් පැවැති ස්ථානයක්ද සුනාමි ප්‍රහාරයට ලක්වූ අතර එහි සිටි වැඩි පිරිසක් මරණයට පත්ව තිබුණා.
මේ අතර ගිනි කන්ද තවදුරටත් විදාරණය වෙමින් පවතින බැවින් යළිත් සුනාමි තත්ත්වයන් හටගත හැකි බවටයි අනතුරු ඇගවීම් නිකුත් කර ඇත්තේ.