ලෝකය වටේ පැයෙන් යන්න සුපිරි යානයක් හදයි

ලෝකය වටේ පැයකින් ගමන් කළ හැකි සුපිරි යානයක් මේ වන විට නිෂ්පාදනය කරමින් පවතිනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න