එළියක් විහිදුවන විස්මිත ගුහාව – නවසීලන්තය

නවසීළන්තයේ පිහි එළිය විහිදුවන ගුහාව ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් වනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න