රාජ්‍ය සේවයේ මූලික වැටුප වැඩිවෙයි

රජයේ සේවකයින්ගේ මූලික වැටුප ජනවාරි මාසයේ සිට රුපියල් 2,500ත් 10,000ත් අතර මුදලකින් ඉහළ යන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
ඒ අනුව රාජ්‍ය සේවයේ පහළම සේවකයාගේ මූලික වැටුප මේ මාසයේ සිට රුපියල් 2,500කින් ඉහළ යන අතර ඉහළම නිලධාරියාගේ වැටුප රුපියල් 10,000 කින් පමණ වැඩිවීමට නියමිතයි.
රජය 2015 වසරේදී රාජ්‍ය සේවකයින්ට රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් ලබා දුන් අතර එම දීමනාව 2016 වසරේ සිට 2020 වසර දක්වා කාලය තුළ මූලික වැටුපට අන්තර්ගත කිරීමට තීරණය කර තිබුණා.
ඒ අනුව එහි පියවරක් ලෙස රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ මූලික වැටුප 2019 වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට රුපියල් 2,500 – 10,000ක් අතර ප්‍රමාණයකින් වැඩිවීමට නියමිතව තිබූ අතර එහි අවසන් පියවර 2020 වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිදු කෙරෙනවා.
ඒ අනුව රාජ්‍ය සේවක මූලික වැටුප ලබන වසරේදීත් තවත් රුපියල් 2,500 – 10,000 අතර ප්‍රමාණයක් වැඩි කිරීමට නියමිතයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න