රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේ සභාපති ලසන්ත අලගියවන්න


රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේ සභාපති වරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පත් කර තිබෙනවා.
රාජ්‍ය ආයතනවල ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් විමර්ෂණය කිරීම මේ යටතේ සිදුකෙරෙන අතර එහි අවසන් වාර්තාවෙන් හෙළිකර තිබුණේ රාජ්‍ය ආයතන 840කින් හරි අඩක්ම යහපත් මට්ටමකින් නොපවතින බවයි.