ජනපතිගේ නිර්දේශය දෙවන වරටත් ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිධූරය සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා යෝජනා කර තිබූ නාමයක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් දෙවන වරටත් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.

ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වූ අවස්ථාවේදීයි.

මීට පෙර ප්‍රතික්ෂේප වූ නාමය යළි නිර්දේශ කර එවීමට ජනාධිපතිවරයා පියවර ගෙන තිබූණද ඊට අදාළ දීර්ඝ සාකච්ජාවකින් පසුවයි එම නාමය යළි ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණේ.