ගර්භනී ගුරුවරියන්ගේ පහසු ඇදුමට බාධා එපා / අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

ගර්භිණී ගුරුවරියන් වෙත වඩාත් පහසු සහ උචිත ඇඳුමක් හඳුන්වාදීමට පියවර ගත්තද ඇතැම් විදුහල්පතිවරුන් විසින් ඊට බාධා කරන බවට ලැබී ඇති තොරතුරු පිළිබද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අවධානය යොමුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව 2018-05-23 වැනි දිනැති 2018/21 චක්‍රලේඛය මඟින් පාසල් ගුරුවරියන් සඳහා ගර්භනී සමයට උචිත ඇඳුමක් හඳුන්වාදීම සම්බන්ධ ව සියලු පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන්, පළාත් සහ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ සියලු විදුහල්පතිවරුන් දැනුවත් කර ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ.

එසේ වුවත් ඇතැම් විදුහල්පතිවරුන් විසින් ගර්භිණී ගුරුවරියන්ට මෙම නිර්දේශිත ඇඳුම ඇඳ පාසලට පැමිණීම තහනම් කර ඇති බවට තොරතුරු වාර්තාවනවා.

කිසිදු අයුරකින් හෝ මෙම ඇඳුමට විරෝධය පළකිරීමට විදුහල්පතිවරුන්ට සාධාරණ අයිතියක් නොමැති අතර, එවැනි විදුහල්පතිවරුන් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්ෂණික ඇමතුම් අංක 1988 වෙත වාර්තා කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අදාළ ගුරුවරියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න