මුහුදේ ගිල්වන්න යන සුපිරි ගුවන් යානය

දැවැන්ත සුපිරි ගුවන් යානයක් මුහුදේ ගිල්වීමට බහරේනය සැලසුම් කර තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න