රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙනස් කිරීමේ තීරණය වෙනස් වෙයි

රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පී.එල්.එල්.එස්.චාල්ස් මහත්මිය නැවත එම ධූරයට පත්කිරිමට කැබිනට් මණ්ඩලය අද තීරණය කර ඇතැයි වාර්තාවනවා.

ඇය එම ධූරයෙන් ඉවත් කර විශ්‍රාමික නාවික හමුදා නිලධාරියකු ඒ වෙනුවෙන් පත් කිරීමට ගත් තීරණය මේ සමග අත්හිටුවීමට නියමිතයි.

චාල්ස් මහත්මිය රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරයෙන් ඉවත් කිරිමේ යෝජනාවට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාද විරෝධය පල කරනු ලැබ තිබුණා.