සඳට ගිය චීන යානයෙන් නවතම අනාවරණයක්

චීනයේ දුර කලාපයේ ගවේෂණයේ නිරත චීනයේ චැනැග් ඊ 4 යානයේ නවතම අනාවරණ පිළිබද තොරතුරු එකතුවක් මෙතනින්.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න