පොහොට්ටුවේ ගිණුම් ප්‍රකාශය මැතිවරණ කොමිසමට

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ 2018 වර්ෂයට අදාළ ගිණුම් ප්‍රකාශනය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට භාරදී තිබෙනවා.

එම පක්ෂයේ නිර්මාතෘ හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ 2018 වසරට අදාළ ගිණුම් වාර්තා මැතිවරණ කොමිසමට භාරදුන් පළමු පක්ෂය පොදුජන පෙරමුණ බවයි.

පළාත් පාලන ආයතන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දායකත්වයෙන් සහ පක්ෂ සාමාජිකයන්ගේ මුදල් මගින් පසුගිය වසරේදීරුපියල් මිලියන 21ක් ඉතිරි කිරීමට හැකියාව ලැබුණු අතර විපක්ෂයේ පක්ෂයක් ලෙස එය ජයග්‍රහණයක් බවයි බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කරන්නේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය විපක්ෂයේ සිටින අවස්ථාවේ සිරිකොත මූලස්ථානයේ විදුලිබිල ගෙවාගැනීමට නොහැකිව සිටි බවත්, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියගේ රජය සමයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය නඩත්තු කරගැනීමට නොහැකිව වසා දැමූ බවත් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කර තිබෙනවා.