වධක තනතුරට අයදුම්පත් කැදවීම සදුදා සිට

එල්ලුම්ගහ ගස ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා වන වධක තනතුරට පුද්ගලයින් තෝරාගැනීමට ලබන සදුදා සිට අයදුම්පත් කැදවීමට නියමිතව තිබෙනවා.
බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ සම්මාන දෙකක් සහිතව විෂයයන් 6 කින් සාමාන්‍ය පෙල විභාගය සමත් අවුරුදු 45ට අඩු අයට ඒ වෙනුවෙන් අයදුම් කළ හැකි බවයි.
මීට පෙර සේවයට බදවාාගෙන පුහුණු කළ පුද්ගලයින් මේ වන විට සේවය හැරගොස් තිබීම මතයි නව බදවා ගැනීම් සිදුවන්නේ.
වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුල මේ වන විට සකස් කර ඇති එල්ලුම් ගසේ නව කඹයේ තත්ත්වයද මෙහිදී පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
එම කඹය පකිස්තානයෙන් ගෙන්වා ඇති අතර එම මෙතෙක් භාවිතයට ගෙන නැහැ.
මිනිසකුගේ බරට සමාන වැලි කොට්ට භාවිතා කරමින් එය අත්හදා බැලීමටද නියමිතව තිබෙනවා.