එජාපෙ / පොහොට්ටු ,ශ්‍රීලනිප ජනපති අපේක්ෂකයින් සැප්තැම්බර්යේ

ශ්‍රී ලංකා නිහදස් පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකයා ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේදී ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තාවනවා.
එම පක්ෂ විසින් මේ වන විට ඇති කරගෙන තිබෙන එකගතාවයන් අනුව පුළුල් සංවිධානය දෙසතියක් තුල ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය මූලික පියවර ගැනීමටද නියමිත බවයි වාර්තාවන්නේ.
මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගොඩනගන පුළුල් සංවිධානයේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකයාද සැප්තැම්බර් මාසයේදී නිවේදනය කරන බවයි දැක්වෙන්නේ.
ඊට පෙර එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ප්‍රමුථ පුළුල් සංවිධානය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.