දූෂණ වැලැක්වුවොත් අයවැයෙන් සියයට 25ක් ඉතුරුයි / විගණකාධිපති

ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශයේ දූෂණ වැලැක්විය හැකිනම් අය වැය වියදමෙන් සියයට 25ක් ඉතිරි කළ හැකි බව විගණකාධිපති ගාමිණී විජේසිංහ මහතා පවසනවා.
රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී පසුගියදා පැවැති ජාතික විගණන පනත පිළිබඳ මුදල් හා ජනමාධ්‍යඅමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහනකට එක්වෙමින් විගණකාධිපතිවරයා මේ බව සදහන් කළා.

“ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශයේ තිබෙන දූෂණය නාස්තිය, අවභාවිතාව නතරකරගන්න පුළුවන්නම්,රාජ්‍ය අයවැය ලේඛනයෙන් 25%ක් විතර ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්කියලා විගණකාධිපතිවරයා හැටියට මට කියන්න පුළුවන්.

යම් ආකාරයකට මේවාට විසඳුම් හොයාගත්තොත් ලංකාවේ ආර්ථිකය ඉතාමත් ඉක්මනින් හොඳ අතට හරවාගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා.ලංකාවේ මුල්‍ය විනය හරියාකාරව පත්වාගෙන යෑමට නම් මුදල් අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රීලංකා මහ බැංකුව සහ විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව යන ප්‍රධාන ආයතන තුන නිවැරදිවිය යුතුයි කියන මතයේ විගණකාධිපති විදිහට මම ඉන්නවා”


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න