අවිවාහක තරුණ තරුණියන්ට පර්චස් 55ක ඉඩමක් / කැබිනට් අනුමැතිය ලැබෙයි

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට දායකවීමට කැමති අවිවාහක තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් පර්චස් 55ක ඉඩමක් ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව අවිවාහක තරුණ තරුණියන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා දායක කර ගැනීම සඳහා එක්වරක් ලබාදෙන දිරිගැන්වීමක් ලෙස තමන්ගේම නිවසක් ඉදිකර ගැනීමට පර්චස් 15ක ඉඩමක් හා කෘෂි කාර්මික කාර්යයන් සඳමා පර්චස් 40ක වගා බිමක් ලබාදීමටයි මෙසේ අනුමැතිය ලැබී ඇත්තේ.

මේ සඳහා අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබාදීමටත් තරුණ ගොවි සමූපකාර ගම්මාන වැඩසටහන හරහා ඔවුන්ව ජාතික ආර්ථිකයට දායක කර ගැනීමටත් මේ හරහා අපේක්ෂා කරනු ලබනවා.

නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබුණා.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න