රථවාහන වැරදි 10ක දඩ වැඩි කරන්න කැබිනට් අනුමැතිය

මෝටර් වාහන පනත යටතේ බරපතළ වැරදි 10 ක් සඳහා අය කරනු ලබන දඩ මුදල් සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

මාර්ග අනතුරු සඳහා විශාල වශයෙන් හේතුවන බරපතළ වැරදි කිහිපයක් සඳහා දඩ මුදල් ඉහළ දැමීම සඳහා මීට පෙර යෝජනා වු නමුත් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර විවිධ පාර්ශව විසින් කරුණු ඉදිරිපත් කළ අතර  ජනාධිපතිවරයා විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යනය කර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නිලධාරි කමිටුව මගිනුයි මෙම දඩ පිළිබද අවසන් තීරණය ගෙන ඇත්තේ.

ඒ අනුව, ඒ සඳහා කෙටුම්පත් කරනු ලැබ ඇති පනත් කෙටුම්පත ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත්, ඉන් අනතුරුව අනුමැතිය පිණිස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න