පකිස්ථානය අල්ලාගත් ඉන්දීය නියමුවාගේ තොරතුරු හෙලිකරයි

පකිස්ථානය විසින් සිය රට තුලදී පහරදී විනාශ කරන ලද ඉන්දීය යානා දෙකෙන් එක් යානයක නියමුවකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට අදාළ වාර්තා නිකුත් කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව අදාළ ඉන්දීය නියමුවා අභිනන්දන් ලෙස හදුනාගෙන ඇති අතර ඔහුට අයත් උපකරණ කට්ටලයේ ජායාරූපද මේ වන විට ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර තිබෙනවා.
ප්‍රහාරයට ලක්වූ දෙවන ඉන්දීය යානයේ නියමුවා මරණයට පත්ව ඇති බවටයි විශ්වාස කරනු ලබන්නේ. මේ අතර ඉන්දියාව විසින් බිම හෙළන ලද පකිස්ථාන යානයේ නියමුවා සාර්ථකව පකිස්ථාන දේශසීමාවට ලගාවී ඇති බව සදහන්.
මේ වන විටත් කාශ්මීර දේශසීමාවේ ස්ථාන කිහිපයකදී දෙපාර්ශවය අතර ෂෙල් වෙඩි හුවමාරුවීම් සිදුවන බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කලේ.