දුර්ලභ සුදු ගෝනෙක් කන්තලෙන් සොයාගනී

දුර්ලභ ඇලි වර්ගයට යත් සුදු ගෝනකු කන්තලේ ප්‍රදේශයෙන් සොයාගෙන තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද නවතම අනාවරණයයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න