වාහන ලියාපදිංචිය පහත වැටෙයි

2019 ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව පෙබරවාරි මාසයේ වාහන ලියාපදිංචියේ පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

ජනවාරි මාසයේ මෝටර් රථ ලියාපදිංචිය 3147 ක් ලෙස දැක්වෙන අතර පෙබරවාරි මාසයේ ලියාපදිංචි වී ඇති මෝටර් රථ සංඛ්‍යාව 2,347ක්.පසුගිය වසරේ (2018) පෙබරවාරි මාසයේ මෝටර් රථ 5024 ක් ලියාපදිංචි කර තිබුණා.

ප්‍රිමියම් මෝටර් රථ පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ ඒකක 111 ක් දක්වා අඩු වූ අතර එය ජනවාරි මාසයේ ඒකක113 ක් ලෙස සටහන්ව තිබෙනවා.

පසුගිය වසරේ (2018) පෙබරවාරි මාසයේ එම ඒකක ගණන 188 ක්.

හයිබ්රිඩ් වාහන පෙබරවාරි මාසයේ ලියාපදිංචිය ඒකක 953 ට අඩු වූ අතර පසුගිය වසරේ (2018) පෙබරවාරි මස ලියාපදිංචි වූ ගණන 2685 ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ.

යතුරුපැදි ලියාපදිංචිය පෙබරවාරි මාසයේ 23,165 ලෙස වාර්තා වූ අතර පසුගිය වසරේ පෙබරවාරි මාසයේ එය වාර්තා වූයේ 27,812 ක් ලෙසයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.