රක්වානෙන් මතුවූ මැණික් නිධිය

රක්වාන මහපන්නිල හුණුගල් දොළ ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවූ මැණික් නිධිය පිළිබද බොහෝ දෙනකු අවධානය යොමුකර තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද සැබෑ අනාවරණයයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.