සිරිසඟබෝ රජු හිස දන්දුන් සැබෑ ස්ථානය හමුවෙයි

සිරිසඟබෝ රජු හිස දන් දුන් ස්ථානය රාජාංගනයේ හත්ථිකුච්චි පබ්බත වෙහෙර බව නිශ්චිතව තහවුරු කර තිබෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.