ලංකාවට ඉතිහාසයේ දැවැන්තම ආයෝජනය හිමිවෙයි

මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ මෙරටට හිමිවූ විශාලතම ආයෝජනය සදහා ඉන්දියාවේ Accord Group හා ඕමානයේ ඉන්ධන හා ගෑස් අමාත්‍යාංශය ගිවිසුම් අත්සන් තබා තිබෙනවා.

රොයිටර් පුවත් සේවය වාර්තා කළේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය තුල ඉන්ධන පිරිපහදුවක් ඉදිකිරීම මෙම ආයෝජනය හරහා සිදුවන බවයි.

මෙම ආයෝජනය ඩොලර් බිලියන 3.85 ක් වන අතර එය මෙතෙක් මෙරටට හිමිවූ දැවැන්තම සෲජු විදේශ ආයෝජනයයි.

ඉන්දියාව මෙම ආයෝජනයට සම්බන්ධවීම චීනයට අභියෝගයක් එල්ලකිරීමක් ලෙසයි රොයිටර් පුවත් සේවය වාර්තා කළේ.

දිනකට ඉන්ධන බැරල් ලක්ෂ 2ක් පිරිපහදු කළ හැකි පරිදි මෙම ඉන්ධන පිරිපහදුව නිර්මාණය වන අතර අක්කර 583 ක භූමියක් පුරා එය ඉදිවීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව මාර්තු 24 වනදා මෙහි ඉදිකිරීම් ඇරඹෙන අතර මාස 44කින් එහි ඉදිකිරීම් අවසන් කරන බව සදහන්.
ඒ අනුව වසරකට ඉන්ධන මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 9ක් මෙම පිරිපහදුව තුල පිරිපහදු කිරීමටයි අපේක්ෂා කරන්නේ.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ හිමිකමෙන් සියයට 70ක් ඉන්දීය සමාගම සතුවන අතර ඉතිරි සියයට 30 සතුවන්නේ ඕමානයටයි.