ලංකාවේ කොරල් රකින්න බැණුම් අසන ජර්මානුවා

හික්කඩුව කොරල් පරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා ජර්මානු ජාතිකයකු විශිෂ්ට කැපවීමක් සිදුකරමින් සිටිනවා. මේ ලාංකිකයින්ට ආදර්ශවයක්වූ ඔහුගේ කතාවයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.