තවත් මුහුදු බෝයාවක් – කල්මුනේදී අතුරුදන්

නාරා ආයතනය විසින් සාගරයේ දත්ත රැස්කිරීමට යොදාගත් බෝයාවක් මුහුදේ අතුරුදන්වීමෙන් වසර 4 කට පසුව පසුගියදා සොයාගැණුනා.
මේ මෙතෙක් අතුරුදන්ව තවතින තවත් බෝයාවක් පිළිබදයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.