මුහුදු රළෙන් විදුලිය හදන විස්මිත ලාංකිකයා

මුහුදු රළෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට විශිෂ්ට ලාංකිකයකු සමත්ව සිටිනවා. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.