හදිසි නීතිය සරළව දැනගන්න

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුල හදිසි නීති රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක වනවා.
මේ ඒ පිළිබදව බොහෝ දෙනකු නොදන්නා සරළ පැහැදිලි කිරීමයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න