අන්තවාදීන් තුරන් කළ යුතුයි / ෆයිසර් මුස්තාපා – Video

මුස්ලිම් අන්තවාදීන් සම්පූර්ණයෙන්ම තුරන් කර බහුතර මධ්‍යස්ථ මුස්ලිම් ප්‍රජාවට ගෞරවාන්විත ලෙස ජීවත්වීමේ ඉඩ ලබාදිය යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා පවසනවා.
අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ඔහු මෙම අදහස් පල කළා.