බදුර්දීන්ට එරෙහි විශ්වාසභංගය කථානායකට භාරදෙයි

   

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බද්යුදීන්ට එරෙහිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් සකස් කළ විශ්වාසභංග යෝජනාව කථානායකවරයා වෙත භාරදී තිඛෙනවා.

මන්ත්‍රීවරුන් 64 දෙනකුගේ අත්සන් සහිතවයි එම යෝජනාව අද කථානායකවරයා වෙත භාරදෙනු ලැබුවේ.
තවත් පක්ෂ කිහිපයක් මේ සදහා දක්වන ප්‍රතිචාරය ඉදිරියේදී තීරණය කිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා.