බදුයුදීන්ට එරෙහි විශ්වාසභංගය පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයට

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බද්යූදීන් මහතාට එරෙහිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් ගෙන ආ විශ්වාසභංග යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුලත් කර ඇතැයි එම විශ්වාසභංග යෝජනාව ගෙන ආ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා.
මේ ඊට අදාළව ඔහු විසින් නිකුත් කළ ට්විටර් පණිවිඩයයි.