දරුවන් පාසල් එවන්න /හමුදාපති දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලයි

රට තුළ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බැවින් කිසිදු බියකින් තොරව හෙට සිට දරුවන් පාසල් වෙත යොමු කරන ලෙස යුද හමුදාපති ලුතිතන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතා රටේ සියලු දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කළේ, දෙවන පාසල් වාරය ඇරඹුණ මෙහොතේ පාසල්වල ආරක්ෂාව සඳහා විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණ ද පැතිරගිය කටකතා හේතුවෙන් දෙමාපියන් දරුවන් පාසල් එවීමෙන් වැළකී සිටි බවයි.

කෙසේ වෙතත් එවන් අවධානමක් නොමැති බැවින් දරුවන් පාසල් වෙත යොමුකරන ලෙසත් අවශ්‍ය ආරක්ෂාව තහවුරු කර ඇති බවත් හමුදාපතිවරයා අවධාරණය කළා.