රෝම මැණික් පළකයකින් හෙළිවන ලංකාවේ අතීතය

රෝමයෙන් හමුවූ වසර 2000ක් පැරණි මැණික් ඵලකයකින් හෙළිවූ ලංකාවේ අතීතය පිළිබද කතාවයි මේ.

2454

ආසාදිතයන්

1980

සුවය ලැබූ

463

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.