රෝම මැණික් පළකයකින් හෙළිවන ලංකාවේ අතීතය

රෝමයෙන් හමුවූ වසර 2000ක් පැරණි මැණික් ඵලකයකින් හෙළිවූ ලංකාවේ අතීතය පිළිබද කතාවයි මේ.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න