පවුලකට උපරිම දරුවන් 3යි / බෝපේ පෝද්දල යෝජනාවක් සම්මත කරයි

එක් පවුලකට දරුවන් 3 දෙනකුගේ උපරිමයක් පමණක් වන පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය සීමා කිරීමට නීති සම්පාදනය කළ යුතු බවට ඉදිරිපත්වූ යෝජනාවක් බෝපෙ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභා රැස්වීමේදී සම්මත කරගෙන තිඛෙනවා.

ගාල්ල කුඹල්වැල්ල විජයාරාමය සහ හපුගල සුධර්මාරාමය යන උභය විහාරාධිපති ගාල්ල උප ප්‍රධාන සංඝනායක වීරපානේ හේමාරාම හිමියන් ඇතුළු සභා බල ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථාන වල විහාරාධිපති ස්වාමීන්වහන්සේලා දාහතර නමක විසින් ඉදිරිපත් කළ මෙම යෝජනාව එහිදී සම්මත කර ඇත්තේ ඒකමතිකවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය භූමි ප්‍රමාණයට ඔරොත්තු නොදෙන තරම් වර්ධනය වන බැවින් සෑම ජනවර්ගයකටම අදාළව ජනගහනය සීමා කිරීමට නීති පැනවිය යුතු බව මෙම යෝජනාවේ සදහන්.

එම යෝජනාව කාලීන අවශ්‍යතාවයක් ලෙස සලකා පක්ෂ විපක්ෂ භේදයකින් තොරව සම්මත කර ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව වෙත යොමු කරන ලෙසද අදාළ ඉල්ලීම මගින් දන්වා තිබුණා.
මේ වන විටත් ජනගහණ වර්ධනයේ ගැටළුව හා භූමිය ප්‍රමාණවත් නොවීම මත ලෝකය පුරා දරුවන් සීමා කිරීමේ නියමයන් පවතින බවයි අදාළ යෝජනාවෙන් දක්වා ඇත්තේ.