හදිසි නීති රෙගුලාසි මසකින් දීර්ඝ කර ගැසට් නිවේදනයක්

ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව බලපාන පරිදි ක්‍රියාත්මක වූ හදිසි නීති රෙගුලාසි අද සිට මසකින් දීර්ඝ කර තිඛෙනවා.
පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු මතුවූ තත්ත්වය මතයි ජනාධිපතිවරයා විසින් හදිසි නීතී තත්ත්වය බලාත්මක කරනු ලැබුවේ.
එය මාසයකට පමණක් වලංගුවීම හේතුවෙනුයි එම තත්ත්වය මසකින් දීර්ඝ කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත්තේ.
මේ හරහා ත්‍රස්තවාදයට එරෙහි මෙහෙයුම්වලට ආරක්ෂක අංශවලට විශේෂ බලතල හිමිවනවා.