වෙන භාෂා බෑ /වීථි නාම පුවරු සිංහල, දෙමල හා ඉංග්‍රීසියෙන් පමණයි / අගමැති කියයි

දිවයින පුරා පවතින සියළු වීථි නාම පුවරු මින් ඉදිරියට සිංහල , දෙමල හා ඉංග්‍රීසි භාෂාවන්ගෙන් පමණක් සමන්විත විය යුතු බවට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අදාළ අංශ වෙත දැනුම්දී ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පවසනවා.
රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් අභ්‍යන්තර , ස්වදේශ කටයුතු , පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අඛේවර්ධන මහතා වෙත ඊට අදාළ උපදෙස් නිකුත් කළ බවයි.
සිංහල, දෙමල හා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හැර මෙරට කිසිදු වීථි නාම පුවරුවක් නම් නොකළ යුතු බවද එහිදී අවධාරණය කර ඇති බවයි අදාළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.